You, the petitioner
682a6438 fotograaf kim kok

Ratificeer als Nederland het Verdrag van Faro

286 signatures

De Raad van Europa benadrukt met het Verdrag van Faro een ander perspectief op erfgoed. Veel Europese landen hebben de afgelopen decennia vooral geïnvesteerd in het erfgoed zelf en de kwaliteit van erfgoedzorg. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed centraal.

Petition

We

erfgoedgemeenschappen, burgerinitiatieven, erfgoedvrijwilligers, erfgoedinstellingen en bedrijven

 

establish that:

de behoefte om samen te werken volgens de kernwaarden van de Uitvoeringsagenda Faro Nederland deel I, te weten:

  • Erfgoedparticipatie waarbij zeggenschap met elkaar gedeeld wordt. Meedoen, door mee te bepalen.
  • Een open houding voor verschillende erfgoedopvattingen.
  • Cultureel erfgoed maakt onlosmakelijk deel uit van ieders leefomgeving. We zetten ons in om verbinding tussen verschillende domeinen te versterken.

 

and request

de ratificatie van het Verdrag van Faro door de Eerste en Tweede Kamer.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2023-01-01 
Lead petitioner:
Marielle Hendriks 
Organisation:
Organisatie Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) en Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)  
Website:

History

Signatures